Kurs po drogach nie ubezpieczonych

Kurs jest skierowany do absolwentów I stopnia kursu skałkowego. Uzupełnia wyszkolenie do poziomu
podstawowego kursu wspinaczkowego w skałkach. Przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych
niemających charakteru wysokogórskiego, na drogach bez stałej asekuracji.

Czas trwania: 3 dni

Cena kursu obejmuje:

 • Opiekę Instruktora
 • Wypożyczenie sprzętu wspinaczkowego na czas kursu
 • Ubezpieczenie NNW

Program kursu

Tematy wykładów:

1. Sprzęt niezbędny do samodzielnego instalowania punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.).
2. Teoria asekuracji.
3. Formacje skalne (zakres podstawowy).
4. Niebezpieczeństwa wspinania.
5. Pierwsza pomoc (zakres podstawowy).
6. Style wspinania, przewodniki i rejony wspinaczkowe.
7. Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.
8. Historia wspinania (opcjonalnie).

Zajęcia praktyczne:

 • praktyczna znajomość węzłów: prusik, bloker, stoper taśmowy;
 • dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go;
 • samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.);
 • wykorzystanie punktów naturalnych;
 • łączenie punktów asekuracyjnch;
 • budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich;
 • obsługa 2 przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz                                                            jej blokowania i odblokowania; przyrządy: kubek (dowolny rodzaj) lub płytka oraz półwyblinka                                                            z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri;
 • właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych;
 • prawidłowe prowadzenie liny jednożyłowej; opcjonalnie dodatkowo dwużyłowej;
 • zakładanie stanowisk zjazdowych;
 • zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją;
 • rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych w trakcie zjazdu;
 • uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera;
 • pokonywanie różnych formacji skalnych z zastosowaniem odpowiednich technik wspinaczkowych;
 • wychodzenie po linie (prusikowanie);
 • opcjonalnie: łączenie lin pod obciążeniem i przepuszczanie węzła przez karabinek (najprostszą metodą).