Kurs po drogach ubezpieczonych

Przygotowuje do samodzielnego wspinania na wędkę i z dolną asekuracją po drogach wyposażonych w punkty asekuracyjne (obitych) w terenie naturalnym. Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych.

Czas trwania : 3- 4 dni

Cena kursu obejmuje:

 • Opiekę Instruktora
 • Wypożyczenie sprzętu wspinaczkowego na czas kursu
 • Ubezpieczenie NNW

Treść zajęć:

1. Zagrożenia terenu skalnego; zasady bezpieczeństwa.
2. Podstawowe informacje o sprzęcie (najważniejsze parametry, oznaczenia atwestów, zastosowanie):
liny i repsznury, uprzęże biodrowe, karabinki (najważniejsze używane we wspinaczce sportowej typy), ekspresy, taśmy, przyrządy asekuracyjne: dowolny rodzaj kubka lub płytka; opcjonalnie grigri,stałe punkty asekuracyjne (przeloty, stanowiska),buty akcesoria: magnezja, woreczek.
3. Zasady asekuracji:

 • zapięcie uprzęży, przywiązanie do liny
 • – asekuracja na wędkę: wykorzystanie gotowego stanowiska, założenie własnego; obsługa kubka (dowolny rodzaj)                 lub płytki oraz półwyblinki z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri; postawa asekurującego
 • asekuracja dolna (technika wpinek, prowadzenie liny, podawanie liny do wpinki i wychwytywanie odpadnięć);
 • postawa asekurującego ;zalecane ćwiczenia asekuracji na zrzutni;
 • zablokowanie liny w przyrządzie węzłem flagowym;
 • przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.
 • wspinaczka drogą dwuwyciągową – zagadnienia asekuracji, zmiana na prowadzeniu.

4. Zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.
5. Węzły i ich zastosowanie: ósemka, kluczka, taśmowy (równoległy), półwyblinka, wyblinka, flagowy,
4. Zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.
5. Węzły i ich zastosowanie: ósemka, kluczka, taśmowy (równoległy), półwyblinka, wyblinka, flagowy, jeden z węzłów zaciskowych (do wyboru), podwójny zderzakowy. Zwijanie i przenoszenie liny.
6. Nauczanie techniki wspinania:

 • wykorzystanie chwytów i stopni;
 • ustawienia ciała: pozycja frontalna i boczna;
 • wspinaczka statyczna i dynamiczna;
 • zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania.

7. Podstawy technik linowych:

 • zjazdy na linie w wysokim przyrządzie – gotowe stanowiska zjazdowe; zjazd z pośrednim stanowiskiem.

8. Skale trudności używane w skałkach.
9. Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.