Kurs Skałkowy

Przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych niemających charakteru wysokogórskiego,na drogach bez stałej asekuracji. Kurs skałkowy trwa 6 dni,zajęcia odbywają się w grupie 4 osobowej. Miejscem kursu wspinaczkowego są góry Sokole k/Jeleniej Góry, najpiękniejszy region granitowy w Polsce.

Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych. Ukończenie kursu skałkowego i zdanie egzaminu uprawnia do otrzymania karty wspinacza i wzięcia udziału w dalszym szkoleniu taterniczym.

Czas trwania: 6 dni

Miejsce: Góry Sokole

Cena kursu obejmuje:

 • Ubezpieczenie NNW
 • Opiekę Instruktora
 • Wypożyczenie sprzętu wspinaczkowego na czas kursu

Program kursu

 • Prezentacja i omówienie sprzętu wspinaczkowego.
 • Teoria asekuracji.
 • Zjazdy na linie.
 • Wychodzenie po linie.
 • Formacje skalne (zakres podstawowy).
 • Niebezpieczeństwa wspinania.
 • Pierwsza pomoc.
 • Style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe.
 • Formy uprawiania wspinaczki, formy organizacyjne wspinania; zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.
 • Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.
 • Historia wspinania (opcjonalnie)

Zajęcia praktyczne

 • wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży;
 • praktyczna znajomość węzłów: kluczka, ósemka, taśmowy (równoległy), podwójny zderzakowy, półwyblinka, wyblinka, flagowy, prusik, bloker, stoper taśmowy; zwijanie i przenoszenie liny;
 • dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go;
 • samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych (kostki, kostki mechaniczne itp.);
 • wykorzystanie punktów naturalnych;
 • łączenie punktów asekuracyjnch;
 • budowanie stanowisk do wędki;
 • budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich;
 • obsługa 2 przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz                                                              jej blokowania i odblokowania; przyrządy: kubek (dowolny rodzaj) lub płytka oraz półwyblinka                                                            z karabinkiem HMS; opcjonalnie dodatkowo grigri;
 • właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych;
 • prawidłowe prowadzenie liny jednożyłowej; opcjonalnie dodatkowo dwużyłowej;
 • przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.
 • zakładanie stanowisk zjazdowych;
 • przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu;
 • zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją;
 • zjazd ze stanowiskiem pośrednim;
 • rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych w trakcie zjazdu;
 • wychodzenie po linie (prusikowanie);
 • opuszczanie partnera na linie;
 • uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera;
 • technika wspinania: wykorzystanie chwytów i stopni, ustawienia ciała – pozycja frontalna i boczna, wspinaczka statyczna i dynamiczna;
 • zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania;
 • przyswojenie zasad bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.
 • opcjonalnie: łączenie lin pod obciążeniem i przepuszczanie węzła przez karabinek (najprostszą metodą)